Menu

Địa Chỉ:

Số 8, Hồ Đắc Di, Tây Thạnh Tân Phú, TP Hồ Chí Minh
118, Nam Hòa, Phước Long A. Quận 9, TP Hồ Chí Minh
Số điện thoại: 02862.80.83.88
Gmail: truonghongductphcm@gmail.com
website: hongduc.vn